Πολιτική-Προστασίας Προσωπικών-Δεδομένων

Στην παρακάτω Πολιτική Cookies ορίζονται οι κανόνες για την αποθήκευση και πρόσβαση σε δεδομένα που περιέχονται στις συσκευές των χρηστών που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής οδού από τον διαχειριστή του ιστοτόπου.

§ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Ιστότοπος – διαδικτυακή σελίδα που λειτουργεί στη διεύθυνση https://valleymedicenter.com.
 • Εξωτερικός ιστότοπος – διαδικτυακές σελίδες συνεργατών, παρόχων υπηρεσιών ή αποδεκτών υπηρεσιών του Διαχειριστή.
 • Διαχειριστής –  ο ιστότοπος https://valleymedicenter.com ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου και ο οποίος αποθηκεύει και αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες στις συσκευές του χρήστη.
 • Χρήστης – το φυσικό πρόσωπο για το οποίο ο Διαχειριστής παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικά μέσω του Ιστοτόπου.
 • Συσκευή – η ηλεκτρονική συσκευή με το λογισμικό μέσω του οποίου ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο
 • Cookies – δεδομένα κειμένου που συλλέγονται με τη μορφή αρχείων που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη.

§ 2 ΤΥΠΟΙ COOKIES

 • Εσωτερικά cookies – αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται από τη συσκευή του χρήστη από το σύστημα τηλεπληροφορικής του Ιστοτόπου.
 • Εξωτερικά cookies – αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται από τη συσκευή του χρήστη από το σύστημα τηλεπληροφορικής των εξωτερικών Ιστοτόπων.
 • Cookies συνεδρίας – αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται από τη συσκευή του χρήστη από τον Ιστότοπο ή τους εξωτερικούς ιστοτόπους κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας μιας συγκεκριμένης συσκευής. Μετά τη λήξη της συνεδρίας τα αρχεία διαγράφονται από τη συσκευή του χρήστη.
 • Μόνιμα Cookies – αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται από τη συσκευή του χρήστη από τον Ιστότοπο ή τους εξωτερικούς ιστοτόπους μέχρι να τα διαγράψετε. Τα αρχεία δεν διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της συνεδρίας, εκτός εάν στις ρυθμίσεις της συσκευής του χρήστη έχει επιλεγεί η λειτουργία διαγραφής των cookies μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας.

§ 3 ΑΣΦAΛΕΙΑ

 • Μηχανισμοί αποθήκευσης και ανάγνωσης – Οι μηχανισμοί αποθήκευσης και ανάγνωσης των cookies δεν επιτρέπουν τη λήψη οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων ή εμπιστευτικών πληροφοριών από τη συσκευή του χρήστη. Η μεταφορά ιών, δούρειων ίππων και άλλων σκουληκιών υπολογιστών στη συσκευή του χρήστη είναι σχεδόν αδύνατη.
 • Εσωτερικά cookies – τα εσωτερικά cookies που χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή είναι ασφαλή για τις συσκευές των χρηστών.
 • Εξωτερικά cookies – για την ασφάλεια των αρχείων cookies από συνεργάτες του ιστοτόπου ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο κατάλογος των συνεργατών δημοσιεύεται στο επόμενο τμήμα της Πολιτικής Cookies.

§ 4 ΣΚΟΠΟΙ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ COOKIES

 • Βελτίωση και διευκόλυνση της πρόσβασης στον ιστότοπο – ο Διαχειριστής μπορεί να αποθηκεύσει στα αρχεία Cookies πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις του χρήστη σχετικά με την Ιστοσελίδα, προκειμένου να βελτιώσει και να επιταχύνει την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ιστοτόπου.
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση – ο διαχειριστής και οι εξωτερικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για σκοπούς μάρκετινγκ και προβολής διαφημίσεων των χρηστών.
 • Στατιστικά δεδομένα – ο διαχειριστής και οι εξωτερικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν αρχεία cookies για τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων, στατιστικά στοιχεία των συσκευών των χρηστών ή στατιστικά στοιχεία συμπεριφοράς χρηστών. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να αναλυθεί και να βελτιωθεί ο ιστότοπος.
 • Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης – ο διαχειριστής και οι εξωτερικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για την υποστήριξη υπηρεσιών κοινωνικών δικτύωσης

§ 5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Ο διαχειριστής συνεργάζεται με τους ακόλουθους εξωτερικούς ιστότοπους, οι οποίοι μπορούν να τοποθετούν αρχεία cookies στις συσκευές του χρήστη:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter

§ 6 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

 • Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει μόνος του τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση, διαγραφή και πρόσβαση στα αποθηκευμένα αρχεία Cookies.
 • Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τυχόν αρχεία Cookies που έχουν αποθηκευτεί έως τότε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της συσκευής του χρήστη μέσω των οποίων ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

§ 7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 • Ο περιορισμός αποθήκευσης και πρόσβασης σε αρχεία cookies στη συσκευή του χρήστη ενδέχεται να προκαλέσει τη δυσλειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας.
 • Ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την εσφαλμένη λειτουργία των λειτουργιών της Ιστοσελίδας εάν ο χρήστης περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα αποθήκευσης και ανάγνωσης των cookies.

§ 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 • Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική cookies ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώσει τους χρήστες.
 • Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική cookies θα δημοσιεύονται πάντα σε αυτή τη σελίδα.
 • Οι αλλαγές αυτές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πολιτικής Cookies.
error: Content is protected !!