Privacybeleid

In het volgende Cookiebeleid worden de regels uiteengezet voor het opslaan en gebruiken van gegevens over apparaten van gebruikers met behulp van de website voor het elektronisch leveren van diensten door de websitebeheerder.

§ 1 Termen

 • Service – internet service op https://valleymedicenter.com.
 • Externe websites – websites van de partners, serviceproviders of ontvangers van diensten van de beheerder.
 • Beheerder – website https://valleymedicenter.com die diensten elektronisch via de website aanbiedt, informatie opslaat en de toegang tot deze informatie van de apparaten van de gebruiker krijgt.
 • Gebruiker – een natuurlijke persoon voor wie de beheerder diensten elektronisch via de website annbiedt.
 • Apparaat – een elektronisch apparaat met software waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de website
 • Cookies – tekstgegevens verzameld in de vorm van bestanden die op het apparaat van de gebruiker zijn geplaatst.

§ 2 SOORTEN COOKIES

 • Interne cookies – bestanden die worden geplaatst en gelezen vanaf het apparaat van de gebruiker door het IT-systeem van de service.
 • Externe cookies – bestanden geplaatst en gelezen van het apparaat van de gebruiker door tele-informatiesystemen van externe diensten.
 • Sessiecookies – bestanden geüpload en gelezen van het apparaat van de gebruiker door de website of externe services tijdens een sessie van een bepaald apparaat. Nadat de sessie is beëindigd, worden bestanden verwijderd van het apparaat van de gebruiker.
 • Permanente cookies – bestanden geüpload en gelezen vanaf het apparaat van de gebruiker door de website of externe services totdat ze handmatig worden verwijderd. Bestanden worden niet automatisch verwijderd na afloop van de apparaatsessie, tenzij de apparaatconfiguratie van de gebruiker is ingesteld op de verwijdermodus voor cookies nadat de apparaatsessie is beëindigd.

§ 3 VEILIGHEID

 • Opslag- en leesmechanismen – opslag- en leesmechanismen Cookies laten het downloaden van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de gebruiker niet toe. Het is vrijwel onmogelijk tot het apparaat van de gebruiker virussen, Trojaanse paarden en andere wormen te verplaatsen.
 • Interne cookies – interne cookies die door de beheerder worden gebruikt, zijn veilig voor apparaten van gebruikers.
 • Externe cookies – de servicebehuurder is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van cookiedossiers van de partners. De lijst met de partners wordt verder beschreven in het Cookiebeleid.

§ 4 DOELSTELLINGEN WAARMEE COOKIEBESTANDEN WORDEN GEBRUIKT

 • Verbetering en vergemakkelijking van de toegang tot de service – de beheerder kan in cookiebestanden informatie opslaan over de voorkeuren en instellingen van de gebruiker met betrekking tot de website om de levering van diensten op de website te verbeteren, te verbeteren en te versnellen.
 • Marketing en reclame – de beheerder en externe websites gebruiken cookies voor marketingdoeleinden en voor het weergeven van de reclame van gebruikers.
 • Statistische gegevens – de beheerder en externe websites gebruiken cookie-bestanden om statistische gegevens te verzamelen en te verwerken, zoals statistieken van bezoeken, statistieken van gebruikersapparaten of statistieken van gebruikersgedrag. Deze gegevens worden verzameld om de service te analyseren en te verbeteren.
 • Sociale diensten – de beheerder en externe websites gebruiken cookies om sociale diensten te ondersteunen

§ 5 EXTERNE WEBSITES

De beheerder werkt samen met de volgende externe websites, die cookie-bestanden kunnen plaatsen op gebruikersapparaten:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter

§ 6 MOGELIJKHEDEN OM DE VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN TOEGANG TOT GEBRUIKERSAPPARATEN DOOR DIENSTVERLENING EN EXTERNE WEBSITES TE BEPALEN

 • De gebruiker kan op elk moment onafhankelijk de instellingen wijzigen voor het opslaan, verwijderen en gebruiken van opgeslagen cookiebestanden.
 • De gebruiker kan op elk moment alle tot nu toe opgeslagen cookie-bestanden verwijderen met behulp van de gebruikersapparaat-tools waarmee de gebruiker de diensten van de service gebruikt.

§ 7 SERVICEVEREISTEN

 • Beperking van de opname en toegang tot Cookie-bestanden op het apparaat van de gebruiker kan ertoe leiden dat sommige Website-functies niet goed werken.
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor onjuist functionerende Website-functies als de gebruiker op enigerlei wijze de mogelijkheid beperkt om cookies op te slaan en te lezen.

§ 8 WIJZIGINGEN IN HET COOKIEBELEID

 • De beheerder behoudt zich het recht voor dit cookiebeleid op elk gewenst moment te wijzigen zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.
 • Alle wijzigingen die in het cookiebeleid worden aangebracht, worden altijd op deze pagina vermeld.
 • De aangebrachte wijzigingen worden van kracht op de datum van de publicatie van het cookiebeleid.
error: Content is protected !!