Ochrana osobných údajov

Nasledujúce pravidlá cookies stanovujú pravidlá pre ukladanie a prístup k údajom na zariadeniach používateľov prostredníctvom webovej stránky s cieľom poskytovať služby v elektronickej forme správcom webových stránok.

§ 1 Definície

 • Služba – webová stránka, ktorá sa nachádza na adrese: https://valleymedicenter.com/. 
 • Externá služba – webové stránky partnerov, poskytovateľov služieb alebo príjemcov služieb správcu.
 • Administrátor – služba domain.ru, ktorá poskytuje služby v elektronickej podobe prostredníctvom webovej stránky, ako aj ukladá a získava prístup k informáciám o zariadeniach používateľa.
 • Užívateľ – jednotlivec, pre ktorého administrátor poskytuje služby v elektronickej podobe prostredníctvom webovej stránky.
 • Zariadenie – elektronické zariadenie so softvérom, prostredníctvom ktorého používateľ získa prístup na webovú stránku
 • Cookies (súbory cookie) – údaje získané ako textový súbor umiestnený na používateľskom zariadení.

§ 2 Typy súborov cookie

 • Vnútorné súbory cookie – súbory stiahnuté a čítané z používateľského zariadenia pomocou IT systému služby.
 • Externé súbory cookie – súbory umiestnené a prečítané z používateľského zariadenia prostredníctvom teleinformačných systémov externých služieb.
 • Session cookies – súbory stiahnuté a čítané z používateľského zariadenia cez webové stránky alebo externé služby počas jednej relácie tohto zariadenia. Na konci relácie sú súbory vymazané zo zariadenia používateľa.
 • Permanentné súbory cookie – Súbory stiahnuté zo zariadenia používateľov prostredníctvom internetových stránok alebo externých služieb stiahnuté a prečítané, pokiaľ nie sú ručne odstránené. Súbory sa po ukončení relácie zariadenia automaticky nevymažú, pokiaľ nie je konfigurácia zariadenia používateľa nastavená na vymazanie režimu cookies po skončení relácie zariadenia.

§ 3 Bezpečnosť

 • Mechanizmy ukladania a čítania – mechanizmy ukladania a čítania súborov cookies neumožňujú načítať osobné údaje ani žiadne dôverné informácie zo zariadenia používateľa. Prenos vírusov, trójskych koní a iných červov do zariadenia používateľa je takmer nemožný.
 • Vnútorné súbory cookie – interné súbory cookie, ktoré používa správca, sú pre používateľské zariadenia bezpečné.
 • Externé súbory cookie – na ochranu cookies od partnerov Administrátora webových stránok nie je zodpovedný. Zoznam partnerov je uvedený ďalej v pravidlách cookie.

§ 4 Účely používania cookies

 • Zlepšenie a uľahčenie prístupu na webové stránky. Správca môže uložiť v súboroch cookie informácie o predvoľbách používateľa a nastaveniach webových stránok, aby zlepšil a urýchlil poskytovanie služieb na stránkach.
 • Marketing a reklama – Administrátor a externé webové stránky používajú cookies na marketingové účely a slúžia na inzerovanie používateľov.
 • Štatistické údaje. Administrátor a externé webové stránky používajú súbory cookie na zhromažďovanie a spracovávanie štatistických údajov, ako sú napríklad štatistiky návštevníkov, štatistiky používateľských zariadení alebo štatistiky správania používateľov. Tieto údaje sa zhromažďujú, aby analyzovali a zlepšovali stránku.
 • Sociálne služby. Administrátor a externé služby používajú súbory cookie na podporu sociálnych služieb.

§ 5 Externé služby

Administrátor pracuje s nasledujúcimi externými webovými stránkami, ktoré môžu umiestniť súbory cookie na zariadeniach používateľa:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter

§ 6 Možnosti určenia podmienok pre ukladanie a prístup k používateľským zariadeniam prostredníctvom webovej stránky a externých služieb

 • Užívateľ môže kedykoľvek nezávisle zmeniť nastavenia pre ukladanie, mazanie a prístup k uloženým súborom cookie.
 • Užívateľ môže kedykoľvek vymazať všetky uložené súbory cookie pomocou nástrojov používateľského zariadenia, prostredníctvom ktorých používateľ používa služby webových stránok.

§ 7 Požiadavky webovej stránky

 • Obmedzenie vstupu a prístup k súborom cookie na zariadení používateľa môže viesť k poruche určitých funkcií webovej lokality.
 • Administrátor nie je zodpovedný za nesprávne fungovanie funkcií stránok, ak používateľ akýmkoľvek spôsobom obmedzuje možnosť ukladania a čítania súborov cookie.

§ 8 Zmeny pravidiel Cookie

 • Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá cookie bez upozornenia používateľov.
 • Akékoľvek zmeny v pravidlách súborov Cookie budú vždy uverejnené na tejto stránke.
 • Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť od dátumu zverejnenia pravidiel Cookie.
Hore
error: Content is protected !!